PaslaugosTrumpalaikė socialinė globa

https://lakstingalosnamai.lt/wp-content/uploads/2021/02/trumpalaike_soc_globa.jpg

Trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis neįgaliam vaikui ir suaugusiam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Tęstinė („atokvėpio“) trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis neįgaliam vaikui ir suaugusiam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba darbo savaitę (paromis) šeimos nariams, globėjams, rūpintojams, negalintiems prižiūrėti asmens darbo dienomis. Tęstinės („atokvėpio“) trumpalaikės...

Trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis neįgaliam vaikui ir suaugusiam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.
Tęstinė („atokvėpio“) trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis neįgaliam vaikui ir suaugusiam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba darbo savaitę (paromis) šeimos nariams, globėjams, rūpintojams, negalintiems prižiūrėti asmens darbo dienomis. Tęstinės („atokvėpio“) trumpalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos iki 5 parų per savaitę neterminuotai.
Trumpalaikės socialinės globos paslaugos proto ir kompleksinę negalią turintiems asmenims teikiamos BĮ „Vilniaus Lakštingalos namai “ adresu Lakštingalų g. 7, Vilnius. Vienu metu paslaugos teikiamos iki 10 kompleksinę negalią turinčių asmenų.

Rekvizitai

BĮ „Vilniaus Lakštingalos namai“
Įmonės kodas 191738761
Sąskaitos Nr. LT28 4010 0424 0399 2879
Paramos sąskaitos Nr. LT42 7044 0600 0621 8109