Informacija asmeniui, pageidaujančiam gauti socialines paslaugas biudžetinėje įstaigoje „ Vilniaus Lakštingalos namai” Jeigu Jūs (globėjas, rūpintojas, artimieji, kiti įgalioti ar suinteresuoti asmenys) pageidaujate gauti dienos, ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas, turite kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės Socialinės paramos centro Socialinio darbo skyrių seniūnijoje pagal savo gyvenamąją vietą ir pateikti šiuos dokumentus: užpildytą prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti...

https://lakstingalosnamai.lt/wp-content/uploads/2021/01/20151007_153743_resized-1280x720.jpg

Teikiamos bendrosios socialinės paslaugos: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo. Informavimas: reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai). Konsultavimas: probleminės situacijos analizė kartu su asmeniu (ir/ar artimaisiais, siekiant surasti veiksmingų problemos sprendimo būdų pagal kompetenciją. Sąlygų sudarymas asmeniui konsultuotis su įvairiais Įstaigos ir kitų institucijų specialistais. Tarpininkavimas: pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos)...

https://lakstingalosnamai.lt/wp-content/uploads/2021/02/dienos_soc_globa-655x720.png

Dienos socialinės globos paslaugos – visuma paslaugų, kuriomis suaugusiam asmeniui su negalia teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Dienos socialinės globos paslaugos suaugusiems proto ir kompleksinę negalią turintiems asmenims teikiamos BĮ „Vilniaus Lakštingalos namai “ adresu Lakštingalų g. 7, Vilnius. Vienu metu paslaugos teikiamos iki 3 kompleksinę negalią turinčių asmenų. Planuojame išplėsti...

https://lakstingalosnamai.lt/wp-content/uploads/2021/02/trumpalaike_soc_globa-697x720.jpg

Trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis neįgaliam vaikui ir suaugusiam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Tęstinė („atokvėpio“) trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis neįgaliam vaikui ir suaugusiam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba darbo savaitę (paromis) šeimos nariams, globėjams, rūpintojams, negalintiems prižiūrėti asmens darbo dienomis. Tęstinės („atokvėpio“) trumpalaikės...

Rekvizitai

BĮ „Vilniaus Lakštingalos namai“
Įmonės kodas 191738761
Sąskaitos Nr. LT28 4010 0424 0399 2879
Paramos sąskaitos Nr. LT42 7044 0600 0621 8109

Vilnaus lakštingalos namai | Sprendimas: Puslapiaiverslui.lt