https://lakstingalosnamai.lt/wp-content/uploads/2021/02/ilgalaike_soc_globa.jpg

Ilgalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis neįgaliam vaikui ir suaugusiam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros pagalba. Ilgalaikės socialinės globos paslaugos proto ir kompleksinę negalią turintiems vaikams teikiamos BĮ „Vilniaus Lakštingalos namai“ adresu Lakštingalų g. 7, Vilnius. Ilgalaikės socialinės globos paslaugos proto ir kompleksinę negalią turintiems suaugusiems asmenims teikiamos 2 BĮ „Vilniaus Lakštingalos namai“...

Rekvizitai

BĮ „Vilniaus Lakštingalos namai“
Įmonės kodas 191738761
Sąskaitos Nr. LT28 4010 0424 0399 2879
Paramos sąskaitos Nr. LT42 7044 0600 0621 8109

Vilnaus lakštingalos namai | Sprendimas: Puslapiaiverslui.lt