Projektas „Vilniaus miesto socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo kūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią“ Biudžetinė įstaiga „Vilniaus Lakštingalos namai“ 2020 m. rugsėjo 25 d. pasirašė su Vilniaus miesto savivaldybės administracija Junginės veiklos (partnerystės) sutartį įgyvendinant projektą „Vilniaus miesto socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo kūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią“....

Projektas „Globos namų vaikams ir jaunimui, turintiems negalią, modernizavimas“ BĮ Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensiono projektas „Globos namų vaikams ir jaunimui, turintiems negalią, modernizavimas“ perėjo atranką ir pateko į Stacionarių socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros modernizavimo programą. Ši programa buvo finansuojama 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas“ VP3-...

Įstaigos projektas „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ Biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensionas, siekdamas užtikrinti socialinių paslaugų kokybę bei nuolatinį jų tobulinimą ir gerinimą, EQUASS Assurance kokybės sistemos įdiegimui pasirinko pensione teikiamas ilgalaikės socialinės globos suaugusiems asmenims su negalia paslaugas. 2018 m. lapkričio 9d. buvo pateikta paraiška dalyvauti projekte. 2019...

Projektas „Muziejus- tapatybės ir atminties saugykla: kūrybiško mokymosi šaltinis ir erdvė“ 2018 – 2019 metais įstaiga dalyvavo kaip projekto partneris 5-ių Lietuvos muziejų projekte „Muziejus- tapatybės ir atminties saugykla: kūrybiško mokymosi šaltinis ir erdvė“. Projekto tikslas – skatinti vaikų ir jaunuolių pažinimą, meninį ugdymą, integraciją į visuomenę. Projekto veiklos: edukacinių užsiėmimų organizavimas muziejuose: Lietuvos dailės...

Rekvizitai

BĮ „Vilniaus Lakštingalos namai“
Įmonės kodas 191738761
Sąskaitos Nr. LT28 4010 0424 0399 2879
Paramos sąskaitos Nr. LT42 7044 0600 0621 8109

Vilnaus lakštingalos namai | Sprendimas: Puslapiaiverslui.lt