ServicesShort-term social care

https://lakstingalosnamai.lt/wp-content/uploads/2021/02/trumpalaike_soc_globa.jpg

Trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis neįgaliam vaikui ir suaugusiam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Tęstinė („atokvėpio“) trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis neįgaliam vaikui ir suaugusiam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba darbo savaitę (paromis) šeimos nariams, globėjams, rūpintojams, negalintiems prižiūrėti asmens darbo dienomis. Tęstinės („atokvėpio“) trumpalaikės...

Short-term social care encompasses the entirety of combined care services for individuals requiring constant supervision by care professionals.
Continuous (respite) short-term social care encompasses the entirety of combined care services for individuals requiring constant supervision by care professionals during weekdays (24-hour days), provided to family members, guardians, carers, and people with disabilities during weekdays. Continuous (respite) short-term social care services are provided up to 5 days a week on open-ended basis.
• Details about the rules and necessary documentation for long-term social care services is available in the Seeking a stay section.  • Legislation on the basis of which we provide long-term social care services is available in the Legislation section of this website.

Requisites

BĮ „Vilniaus Lakštingalos namai“
Įmonės kodas 191738761
Acc no.: LT28 4010 0424 0399 2879
Support account no. LT42 7044 0600 0621 8109