NaujienosAVEKKI metodo taikymas BĮ „Vilniaus Lakštingalos namai

https://lakstingalosnamai.lt/wp-content/uploads/2024/06/paveiksliukas-1280x336.jpg

Diegiama inovatyvi socialinio darbo praktika – AVEKKI metodo taikymas BĮ „Vilniaus Lakštingalos namai“

Vilniaus Lakštingalos namai socialiniai darbuotojai ir individualios priežiūros darbuotojai, dirbantys su paslaugų gavėjais, turinčiais autizmo spektro sutrikimą, pradeda taikyti inovatyvią socialinio darbo praktiką – AVEKI metodą.

AVEKKI metodas – tai veiklos modelis kurti saugią kasdieninę gyvenimo aplinką asmenims, turintiems autizmo spektro sutrikimą (ASS), ir darbo aplinką darbuotojams. AVEKKI metodas buvo sukurtas Suomijoje AVEKKI projekte 2005–2008 metais ir plačiai naudojamas socialiniame, sveikatos priežiūros ir švietimo sektoriuose. Žodis AVEKKI susideda iš žodžių: agresija, reagavimas, prevencija/ situacijos valdymas, mokymaisi, plėtra ir integracija. Kai darbuotojai turi profesionalių įgūdžių ir patirties bendraujant su asmenimis, turinčiais ASS, ir kai jie gali gauti paramą darbe iš savo bendradarbių, jie gali saugiai veikti net ir spaudimo sąlygomis, neprovokuodami sudėtingų situacijų.

Įstaigoje buvo sudaryta AVEKKI metodo diegimo komandas ir parengtas metodo diegimo planas. 3 darbuotojai dalyvavo dviejų dienų metodo taikymo mokymuose, kuriuos vedė užsienio ekspertai Lasse Ahola ir Jere Saarilamp iš Suomijos.

Po mokymų įstaigoje pradėtas AVEKKI metodo praktinis taikymas komandoje, dirbančioje su autistiškais vaikais, jaunuoliais ir suaugusiais asmenimis. Komanda palaiko ir kuria bendrą veiklos modelį, vienodai taikomas taisykles ir bendradarbiauja sudėtingose situacijose, susidūrus su agresyviu ir konteksto neatitinkančiu autistiško asmens elgesiu.

Tikimės, kad sėkmingai pritaikius AVEKKI metodą, darbuotojai įgis naujų kompetencijų ir:

… žinos kaip užkirsti kelią agresyviam elgesiui;

…gebės elgtis saugiai ir pagarbiai iššūkį keliančiose situacijose;

…gebės naudotis AVEKKI metodu valdant konteksto neatitinkantį ir agresyvų elgesį;

… galės valdyti savo ir komandos narių stresą iššūkį keliančiose situacijose;

… gebės komandoje kurti ir  taikyti bendrą veiklos modelį agresyvaus elgesio įveikimui; …patobulins komandos bendradarbiavimo įgūdžius veikti profesionaliai ir minimalizuoti agresyvaus elgesio apraiškas.

AVEKKI metodo mokymus organizavo Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimo centras, kurio funkcijas 2022-2024 m. įgyvendina Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija pagal projektą „Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimo centro veikla: Lietuvos socialinio darbo ateitį kuriančios kompetencijos“. Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Rekvizitai

BĮ „Vilniaus Lakštingalos namai“
Įmonės kodas 191738761
Sąskaitos Nr. LT28 4010 0424 0399 2879
Paramos sąskaitos Nr. LT42 7044 0600 0621 8109