ServicesDay social care

https://lakstingalosnamai.lt/wp-content/uploads/2021/02/dienos_soc_globa.png

Dienos socialinės globos paslaugos – visuma paslaugų, kuriomis suaugusiam asmeniui su negalia teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Dienos socialinės globos paslaugos suaugusiems proto ir kompleksinę negalią turintiems asmenims teikiamos BĮ „Vilniaus Lakštingalos namai “ adresu Lakštingalų g. 7, Vilnius. Vienu metu paslaugos teikiamos iki 3 kompleksinę negalią turinčių asmenų. Planuojame išplėsti...

Day-care social services encompass the entirety of combined care services for individuals with disabilities requiring constant supervision by care professionals during a day.
Day-care social services adults with cognitive and combined disabilities are provided at Vilniaus Lakštingalos Namai BI, located at Lakštingalų St. 7 in Vilnius. At any given time, we are able to provide our services for up to 3 individuals with combined disabilities.

Planuojame išplėsti dienos socialinės globos vietų skaičių iki 10 ir pradėti teikti dienos socialinės globos paslaugas suaugusiųjų asmenų su sunkia negalia naujoje grupėje nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

Requisites

BĮ „Vilniaus Lakštingalos namai“
Įmonės kodas 191738761
Acc no.: LT28 4010 0424 0399 2879
Support account no. LT42 7044 0600 0621 8109